Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Thứ tư - 14/07/2021 20:34
Trường MN Tân Ước công khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022
Tuyen sinh
Tuyen sinh
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN TÂN ƯỚC
     
Số: 60/KH-MNTƯ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

  Tân Ước, ngày 20 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2021 – 2022


Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non ;
Căn cứ kế hoạch số 348/KH-PGDĐT ngày 17/5/2021 của phòng giáo dục và đào tạo Thanh Oai về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 – 2022 trên địa bàn huyện Thanh Oai.
Trường mầm non Tân Ước xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 trên địa bàn xã Tân Ước cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh và CMHS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất trong trường học; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp.
4. Nhà trường tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định tuyển sinh.
5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
B. NỘI DUNG
I. Tuyển sinh vào các nhóm lớp năm học 2021 – 2022
1. Phương thức và đối tượng:
- Thông báo công khai tại trường chỉ tiêu tuyển sinh trẻ Mầm non từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.
- Nhà trường phối hợp với UBND xã tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã về công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các thôn, xóm về công tác tuyển sinh trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi để cha mẹ học sinh hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Trường hợp số trẻ đăng ký tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.
- Thực hiện tuyển số trẻ trong mỗi nhóm, lớp theo quy định tại điều 13, điều lệ trường mầm non. Ưu tiên tuyển sinh trẻ 5 tuổi: tuyển 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn có nhu cầu vào trường. Ưu tiên về CSVC và bố trí giáo viên có chuyên môn vững. Không học ghép với trẻ độ tuổi khác. Đảm bảo số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu là 1,5 m2/trẻ;
2. Độ tuổi dự tuyển:
Các cháu trong độ tuổi quy định, hiện đang sống cùng gia đình trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh và có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú trên địa bàn xã Tân Ước.
3. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn xin học (theo mẫu);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu), hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã theo đúng tuyến tuyển sinh.
4.Thời gian tuyển sinh:
* Đợt 1 (Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến):
- Trẻ 5 tuổi từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021.
* Đợt 2: Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021 cụ thể các thôn và các độ tuổi như sau:
- Ngày 23/7/2021 tuyển sinh các độ tuổi thôn Tri Lễ.
- Ngày 26/7/2021 tuyển sinh các độ tuổi thôn Tri Lễ
- Ngày 27/7/2021:
+ Sáng tuyển sinh các độ tuổi thôn Quế Sơn.
+ Chiều tuyển sinh các độ tuổi thôn Phúc Thụy, Ước Lễ
5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh :
a. Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Trẻ sinh năm 2016: 0 trẻ
- Trẻ sinh năm 2017: 0 trẻ
- Trẻ sinh năm 2018: 15 trẻ
- Trẻ sinh năm 2019: 58 trẻ
b. Địa bàn tuyển sinh:
Nhà trường tiếp nhận hồ sơ của phụ huynh tại văn phòng khu trung tâm Bông Hồng.
6. Tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19, nhà trường chuẩn bị cho công tác tuyển sinh như sau:
* Đối với Khu vực tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh
- Phòng họp khu trung tâm Bông Hồng.
- Bố trí giáo viên đứng ngoài để kiểm tra khai báo y tế, kiểm tra đo thân nhiệt, hướng dẫn phòng, chống dịch.
- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khu vực bên trong, ngoài của
phòng tuyển sinh.
- Tăng cường thông khí phòng bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng
quạt...bàn ghế, dung dịch khử khuẩn tay, khẩu trang,...
- Không để phụ huynh tập trung thành nhóm đông tại phòng tuyển sinh.
- Kê bàn ghế đảm bảo khoảng cách phù hợp.
- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử
dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh.
* Đối với phụ huynh đi làm hồ sơ tuyển sinh
- Thực hiện tốt thông điệp “5K” của bộ y tế
- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m/người
- Đeo khẩu trang khi đi làm hồ sơ tuyển sinh
- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi tuyển sinh
- Vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định tại khu vưc tuyển sinh.
- Thực hiện theo hướng dẫn quy trình tuyển sinh.
- Tuân thủ các biện pháp vệ sinh cá nhân và các hướng dẫn phòng chống
dịch COVID-19 của nhà trường.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm
1. Ban giám hiệu :
- Tham mưu với UBND xã về công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn xã;
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường theo đúng quy định.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường;
- Công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh các độ tuổi trước 10 ngày tới các bậc phụ huynh trên loa truyền thanh của xã, địa phương;
- Chuẩn bị đội ngũ sắp xếp vào các nhóm lớp cho phù hợp với năng lực và điều kiện của từng người;
- Rà soát dự kiến sửa chữa và mua sắm bổ sung trong năm học 2020-2021.
- Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, cán bộ tuyển sinh phải đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, với hộ khẩu, nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra, khớp với bản chính giấy khai sinh và hộ khẩu”. Cán bộ tuyển sinh và hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
2. Các Đ/c giáo viên, nhân viên:
- Tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học, bếp ăn chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón trẻ vào lớp.
3. Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nguyễn Thị Thu
Dương Thị Nở
Nguyễn Thị Hường
Nghiêm Thùy Liên
Hoàng Thị Đào
Vũ Thị Thu Hà
Nguyễn Hải Hà
Đào Thị Mai lan
Vũ Thị Phương Huyên
Nguyễn Thị Huệ Trang
Nguyễn Hồng Gấm
Đặng Thị Điệp
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Anh Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Quỳnh
Lê Thị Hường
Hiệu trưởng - Trưởng ban
Phó HT    - Phó ban
Phó HT    - Phó ban
Thư ký hội đồng
Chủ tịch công đoàn -  Ủy viên
Tổ trưởng tổ chuyên môn -  Ủy viên
Tổ trưởng khối 5 tuổi -  Ủy viên
Tổ trưởng khối 5 tuổi -  Ủy viên
Tổ trưởng khối nhà trẻ -  Ủy viên
Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng
Tổ trưởng tổ văn phòng
Giáo viên -  Ủy viên
Giáo viên -  Ủy viên
Giáo viên -  Ủy viên
Giáo viên -  Ủy viên
Giáo viên -  Ủy viên
Giáo viên -  Ủy viên
Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyển sinh và tuyển sinh trẻ ở ác độ tuổi uy
II. Chế độ báo cáo
Thời gian Nội dung công việc
14/5/2021 Nộp báo cáo số liệu tuyển sinh đầu cấp, dự thảo danh sách hội đồng tuyển sinh qua mạng.
20/5/2021 Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh
7/6/2021  Ban hành kế hoạch tuyển sinh
10/6/2021  Nhận QĐ thành lập hội đồng tuyển sinh
15/7/2021
17/7/2021
Tuyển sinh trực tuyến
23/7/2021
28/7/2021
Tuyển sinh trực tiếp
30/7/2021 Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh qua mạng.
5/8/2021 Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh (kèm theo hồ sơ tuyển sinh)
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh 2021 - 2022. Trường mầm non Tân Ước yêu cầu các thành viên trong hội đồng tuyển sinh, các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND xã  (để phối hợp)
- Các Đ/c thành viên hội đồng TS (để thực hiện);
- Lưu: VT.


 
 HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Thu
 
  

Nguồn tin: Trường MN Tân Ước

 Từ khóa: 1234568

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên hệ với chúng tôi

Trường Mầm non Tân Ước


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay170
  • Tháng hiện tại3,383
  • Tổng lượt truy cập83,215
Ảnh quảng cáo bên trái
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây